PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.09.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy dyrektor przedszkola może być opiekunem stażu dla nauczyciela kontraktowego, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego? Pytam, ponieważ w przedszkolu nie jest zatrudniony żaden nauczyciel mianowany ani dyplomowany.

Na podstawie art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego w niepublicznym przedszkolu może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. W związku z tym jeżeli dyrektor przedszkola jest nauczycielem, bez względu na stopień awansu zawodowego może pełnić funkcję opiekuna stażu dla nauczyciela kontraktowego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych