PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.09.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Co należy zrobić w sytuacji, kiedy dziecko biorące udział z zajęciach organizowanych przez niepubliczne przedszkole w ramach WWR będzie po operacji przez 7 miesięcy i zgodnie z deklaracją rodzica nie będzie uczestniczyło w zajęciach?

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania ajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Dziecko będzie korzystało z usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach ze względów zdrowotnych. Jednocześnie przepisy ww. rozporządzenia nie nakazują odrabiania zajęć, które nie zostały zrealizowane z powodu nieobecności dziecka. Po zakończeniu leczenia dziecko będzie realizowało zajęcia w wymiarze 4–8 godzin miesięcznie bez konieczności zapewnienia odrabiania zajęć opuszczonych w czasie nieobecności.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych