PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.01.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy słuchacz drugiego semestru szkoły policealnej zaocznej dla dorosłych (kwalifikacja MED.03, opiekun medyczny) może od lutego powtarzać drugi semestr nadal w trybie zaocznym? Od 1 września 2021 r. nie można było już prowadzić naboru na pierwszy semestr MED.03 w trybie zaocznym. Zgodnie z przepisami nabór na kierunek opiekuna medycznego na I semestr może być prowadzony tylko w szkołach prowadzących zajęcia w trybie stacjonarnym lub dziennym.

Zgodnie z § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 211): „W przypadku zawodu Opiekun medyczny – w którym wyodrębniono kwalifikację MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – do słuchaczy lub uczestników, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęli naukę odpowiednio w szkołach policealnych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia”.

Wynika z tego, że jak najbardziej słuchacz może powtarzać semestr w formie zaocznej.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych