PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.05.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy pod nieobecność nauczyciela opiekę nad grupą (pięciorgiem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) może sprawować pedagog specjalny z przygotowaniem pedagogicznym lub inny specjalista (terapeuta integracji sensorycznej, psycholog) z przygotowaniem pedagogicznym?

W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować opiekę nad uczniami, co wynika z uregulowań art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

Przydziela wówczas najczęściej tzw. doraźne zastępstwa.

Art. 35 ust. 2a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) określa, że przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

Nauczyciel kierowany na doraźne zastępstwo nie musi posiadać kwalifikacji do pracy z daną grupą.

Podsumowując – pod nieobecność nauczyciela opiekę nad grupą (pięciorgiem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) może sprawować pedagog specjalny z przygotowaniem pedagogicznym lub inny specjalista (terapeuta integracji sensorycznej, psycholog) z przygotowaniem pedagogicznym.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych