PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

FINANSE I DOTACJE

18.02.2014Pozyskiwanie funduszy
Warunki otrzymania dotacji przez szkołę niepubliczną

Niepubliczne szkoły mają prawo do dotacji wypłacanej przez gminę lub powiat.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum

Szkoła podstawowa i gimnazjum (w tym z oddziałami integracyjnymi) otrzymują dotację z budżetu gminy, zaś szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne – z budżetu powiatu.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • złożenie przez osobę prowadzącą wniosku o udzielenie dotacji z zakresem danych wskazanych w uchwale rady gminy/powiatu i ewentualnie dodatkowych wymaganych przez gminę/powiat oświadczeń (np. o aktualności wpisu do ewidencji i danych rejestrowych),
  • podanie gminie/powiatowi informacji o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Przy tym j.s.t. nie może domagać się złożenia dodatkowych informacji o uczniach (np. dat ich urodzenia i adresów zamieszkania), ani wyznaczyć innego terminu podania informacji o liczbie uczniów (uchwała KRIO w Zielonej Górze z dnia 19 września 2012 r. Nr 417/2012, OSS 2012/4 str. 123; uchwała KRIO w Zielonej Górze z dnia 12 października 2011 r. Nr 453/2011, www.bip.zielonagora.rio.gov.pl).

Wysokość dotacji przysługującej na każdego ucznia jest uzależniona od wysokości subwencji oświatowej. Nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły podstawowej ogólnodostępnej lub specjalnej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę lub powiat.

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej corocznie ustalone są w przepisach rozporządzenia MEN. W 2014 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W oparciu o zastosowany w rozporządzeniu system wag i standard oświatowy na jednego ucznia dokonuje się wyliczenia kwoty na ucznia. Przy tym dotacja przysługuje bez względu na wymiar czasu przebywania w szkole (uchwała KRIO w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r. Nr 51/K/09, www.warszawa.rio.gov.pl/bip).

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • na jakich zasadach ustalana jest dotacja z budżetu jst szkołom niepublicznym.
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
10.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych
11.01.2014
FINANSE I DOTACJE
Opodatkowanie dochodów
10.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Zaniżona dotacja
04.03.2014
FINANSE I DOTACJE
Nowe zasady wydatkowania dotacji
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych