PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.03.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy osoba, która ukończyła studia wyższe, uzyskując tytuł licencjat na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową (rok ukończenia 2004), a w 2012 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, będzie miała kwalifikację w roku szkolnym 2020/2021 r. do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 i § 2 pkt 13 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.), kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach podstawowych posiadają nauczyciele, którzy mają ukończone studia pierwszego stopnia w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczycielka najprawdopodobniej będzie mogła prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w tych placówkach od 1 września 2020 r., ponieważ na dzień 20 kwietnia 2020 r. nie toczą się prace legislacyjne nad zmianą ww. rozporządzenia, która by miała wymagać tytułu magistra od nauczycieli ww. placówek.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych