PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.09.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy jako niepubliczna szkoła mamy obowiązek prowadzić w dokumentacji szkoły księgę ewidencji uczniów?

Co do zasady rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) swoim zakresem obejmuje tylko szkoły publiczne. Jednym z obowiązków wskazanych w tym dokumencie jest konieczność prowadzenia księgi ewidencji uczniów. Nie ma natomiast wprost stwierdzenia zobowiązującego szkoły niepubliczne do prowadzenia takiej ewidencji.

 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych